“Аеростіл”: Патент та публікації. “Аэростол”

  1. Полежака А.І. Удосконалений прилад для модельного експерименту з молекулярної фізики / А.І. Полежака, О.І. Песін // Педагогічний пошук. – Луцьк, 2010. – №5. – С. 63 – 65.
  2. Полежака А.І. Про використання сипучих матеріалів у навчальному фізичному експерименті / А.І. Полежака, О.І. Песін // Фізика та астрономія в школі. – К., 2011. – №7 – С. 33 – 36.
  3. Полежака А.І. Модельний експеримент для вивчення елементів статистичної фізики в курсі фізики середньої школи / А.І. Полежака, О.І. Песін // Фізика та астрономія в сучасній школі. – К., 2012. – №2 – С. 38 – 42.
  4. Полежака А.І. Модельний експеримент як засіб для формування ключових обазів під час вивчення фізики в середній школі / А.І. Полежака, О.І. Песін, О.Ю. Свистунов // Фізика та астрономія в сучасній школі. – К., 2013. – №3 – С. 14 – 16.
  5. Полежака А.И. Демонстрационный прибор для моделирования явлений молекулярной физики / А.И. Полежака, А.И. Песин // Учебная физика (прийнято до редакції)
  6. Пат. 32520 Україна, МПК G09В 23/06. ПРИЛАД ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕЛЬНИХ ДЕМОНСТРАЦІЙ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ “АЕРОСТІЛ» / Полежака А.І., Песін О.І. ; винахідник і власник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – № u 2012 03288 ; заявл. 20.03.2012 ; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18 – 4 с.