7 клас: I семестр. Календарне планування

Приблизний розподіл уроків за годинами. У дужках, після посилання на завдання, вказані номери, які відповідають темі уроку.

Номер уроку

Тема уроку

Завдання з сайту

 

Починаємо вивчати фізику (9 годин)

1

Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Легендарний рекламний ролик знятий одним дублем (1)

2

Наукові методи пізнання природи. Лабораторна робота №1. Блискавка – уповільнене програвання (1)

3

Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота №2.

4

Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.

5

Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Лабораторна робота №3 . Давайте уповільнимо час (1, 2)

6

Вимірювання простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Лабораторна робота №4.

7

Об’єм та одиниці об’єму. Лабораторна робота №5. А мірні стакани вміють брехати? (1, 3, 4)

8

Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила – міра взаємодії. Енергія. Дві дивовижні іграшки з магнітною левітацією (2, 3, 4, 5)

9

Контрольна робота з теми «Починаємо вивчати фізику».

Будова речовини (7 годин)

10

Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Лабораторна робота №6.

11

Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.

12

Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Кристалічні та аморфні тіла. Лабораторна робота №7 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах». Демонстрації на «Аеростолі». Серіал “Кухня”: Жарти кухарів (1, 2, 3)Фото-загадка. Сніжинки під мікроскопом (1)

13

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Демонстрації на «Аеростолі». Фото-загадка. І таке буває (1)

14

Густина речовини. Розв’язування задач з теми «Густина речовини». А мірні стакани вміють брехати? (2, 5, 6)Найбільша монета із золота в світі (1, 2, 3)

15

Лабораторна робота №8 Небезпечний хімікат безкарно вливають в наш водопровід! (без завдань)

16

Контрольна робота з теми «Будова речовини».

7 клас: II семестр

Календарне планування для 7-11 класів

Recent Posts

  1. Можливості демонстраційного приладу “Аеростіл”. Перші експерименти Leave a reply
  2. Ці неймовірні краплини! Leave a reply
  3. А мірні стакани вміють брехати? Leave a reply
  4. Серіал “Кухня”: Жарти кухарів Leave a reply
  5. Небезпечний хімікат безкарно вливають в наш водопровід! Leave a reply
  6. Атомні батарейки і радіоактивне підсвічування в годинниках на тритію Leave a reply
  7. Сенсорні екрани Ч.3: Індукційні сенсори в графічних планшетах і в Galaxy Note Leave a reply