9 клас: I семестр. Календарне планування

9 клас: I семестр. Календарне планування з фізики. Приблизний розподіл уроків за годинами. У дужках, після посилання на завдання, вказані номери, які відповідають темі уроку.

68 годин, 2 уроки на тиждень.

Номер уроку Тема уроку Завдання з сайту
Електричне поле  (5 годин)
1 Електризація тіл. Електричний заряд. Два типи електричних зарядів. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл».
Людина і 100 000 Вольт (2)
2 Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.  
3 Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.  
4 Пояснення електричних явищ. Провідники і діелектрики.  
5 Контрольна робота з теми «Електричне поле»
  Електричний струм (36 годин)
6 Електричний струм. Дії електричного струму.  
7 Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.  
8 Електричне коло.
9 Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори. Nespresso-Battery: Трішки кави, і батарейка готова (1, 5)
10 Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.
11 Лабораторна робота №2. «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра».  
12 Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.
13 Лабораторна робота №3. «Вимірювання напруги за допомогою вольтметра».  
14 Розв’язування задач та вправ.
15 Електричний опір. Залежність опору провідників від їх геометричних розмірів та речовини. Питомий опір провідника.
16 Реостати. Залежність опору провідника від температури.  
17 Контрольна робота з теми «Сила струму. Напруга. Опір.»
 
18 Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
19 Розв’язування задач та вправ.
20 Лабораторная работа №4 “Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  
21 Лабораторна робота №5. «Вивчення залежності опору провідника від його геометричних розмірів та матеріалу»
22 Послідовне  з’єднання  провідників.  
23 Паралельне з’єднання  провідників.
24 Розрахунки простих електричних кіл. Nespresso-Battery: Трішки кави, і батарейка готова (2-4)
25 Лабораторна робота №6. «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»
26 Лабораторна робота №7. «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників».  
27 Розв’язування задач та вправ.
28 Контрольна робота з теми «Закон Ома. Послідовне, паралельне з’єднання.»
29 Робота і потужність електричного струму.
30 Лабораторна робота №8. «Вимірювання потужності споживача електричного струму».  
31 Закон Джоуля – Ленца. Атомні батарейки і радіоактивна підсвічування в годинниках на тритію (1-4)
32 Електронагрівальні прилади. Запобіжники.  

9 класс: II семестр

Календарное планирование для 7-11 классов

Recent Posts

  1. Можливості демонстраційного приладу “Аеростіл”. Перші експерименти Leave a reply
  2. Ці неймовірні краплини! Leave a reply
  3. А мірні стакани вміють брехати? Leave a reply
  4. Серіал “Кухня”: Жарти кухарів Leave a reply
  5. Небезпечний хімікат безкарно вливають в наш водопровід! Leave a reply
  6. Атомні батарейки і радіоактивне підсвічування в годинниках на тритію Leave a reply
  7. Сенсорні екрани Ч.3: Індукційні сенсори в графічних планшетах і в Galaxy Note Leave a reply